Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Корупція як проблема національної безпеки – політолог Ігор Мізрах

Корупція (від лат. Corrumpere – розтлівати) – термін, зазвичай позначає використання посадовою особою своїх владних повноважень і довірених йому прав з метою особистої вигоди, що суперечить законодавству і моральним установкам

Однак важливі, як відомо, не події, а явища. Важливо не констатувати і навіть не описати саму подію, а пізнати справжню природу явища, виявити причини і умови, його породжують. Але саме тут серед вчених і практиків спостерігається значне розходження в думках. Існування корупції визнається всіма, але далі єдності в констатації цього факту справа не йде. Ні рівень корупції в різних країнах, ні її значення не оцінюються вченими однаково. Найчастіше те, що сприймається як корупція в одній країні, не сприймається як така в іншій. Такий стан пояснюється, по-перше, складністю вивчення корупції як соціального і етичного явища; по-друге, множинністю її проявів.

Небезпека корупції проявляється в різних аспектах: політичному, соціально-економічному, правовому, ідеологічному. Політична корупція завдає серйозної шкоди демократичному устрою суспільства. Як сказав ще в 1777 р видатний англо-ірландський державний діяч Едмунд Берк: «Свобода не може існувати довгий час в суспільстві, де процвітає корупція».

І хоча корупція не обов’язково призводить до краху демократії, вона, безсумнівно, викликає її деградації. Очевидно, що корупціонери при владі ніколи не допустять свободи слова, появи серйозної опозиції, проведення вільних виборів які можуть похитнути їхню владу. Політична небезпеку корупції виражається, перш за все, у зниженні керованості суспільства і неможливості функціонування державного апарату. Йдеться як про економічні втрати державного бюджету, що призводить до його дефіциту і, отже, до неможливості повноцінної реалізації функцій держави, по-друге до розкладання державного апарату внаслідок корупційної кадрової політики, по-третє – в зниженні авторитету держави і державних службовців серед населення, створення їх негативного, негативного образу, що часто призводить до соціально-політичних потрясінь. Одним із прикладів такого розвитку подій є відомі події, які отримали загальну назву як «помаранчеві революції”.

Досвід більшості країн світу свідчить про те, що традиційні спроби перемогти або обмежити корупцію тільки за допомогою жорстких правоохоронних заходів не дають задовільних результатів. На думку багатьох вчених, такий стан справ пояснюється тим, що корупція реалізується в сфері дії надактивні факторів мотивації поведінки людини – багатства і влади. На думку деяких дослідників, що відбувається в корупційній системі саморегулівних обмін матеріальними ресурсами і інформацією (управлінськими рішеннями) наділяє цю систему здатністю до самоорганізації та, отже, до стійкого самозбереження. До того ж самі офіційні заборони і санкції найчастіше є предметом купівлі-продажу і, чим вони суворіше, тим вище їх ціна. Такий стан справ змушує багатьох говорити про марність боротьби з корупцією і навіть про визнання її неминучим явищем і легалізації деяких форм корупційних відносин.

Аналізуючи корупцію в масштабах суспільства, потрібно, перш за все, мати на увазі те, що вона економічно обумовлена ​​і мотивована. Головним мотивом, який рухає корупціонером, є користь, що виражається в сумі матеріальних активів, які він має намір присвоїти. Навіть якщо в той чи інший момент на перші ролі в корупційному взаємодії можуть виступити й інші мотиви, все одно, в кінцевому рахунку, мова йде про користі. Цей момент якраз і полегшує протидію корупції. Справа в тому, що економічна діяльність досить формалізована, має досить чіткі фінансово-матеріальні параметри доступні зовнішньому контролю. Крім того, вона і визначає можливість певних ефективних форм покарання за корупційні правопорушення. Так, загальновизнано, що найбільш ефективними засобами кримінальної репресії за корупцію є не терміни позбавлення волі, навіть реальні, а такі як штраф у великих розмірах, конфіскація майна. Дані покарання позбавляють сенсу корупційні дії, не дають можливості подальшого використання результатів корупційних акцій.

Величезної шкоди, яку завдають корупцією в економічній сфері, перш за все можна оцінити в збільшенні вартості економічних угод. Як відзначають дослідники – як тільки можливість отримання особистої вигоди стає реальністю, в сторону відходять всі законні критерії укладання контракту: вартість, якість, умови поставки і т.д. Все це призводить до різкого завищення вартості всіх товарів і послуг, вироблених або наданих в країні. Причому потрібно мати на увазі, що сам продавець, як правило, хабарі не платити, а закладає їх у ціну товару. Це призводить до того, що справжнім платником корупційної «ренти» є кінцевий споживач, найчастіше пересічні громадяни. Тому населення в країні з розвиненою корупцією, ніколи не досягне гідного рівня добробуту, як би державна влада не ратувала за розвиток і модернізацію економіки. Норма прибутку корупціонерів нічим не обмежена крім їх жадібності і технічної можливості вилучення матеріально-фінансових цінностей. При підвищенні обсягу та кількості цих цінностей, створюваних суспільством, також буде підвищуватися і обсяг привласнюються суспільних багатств. Це положення чітко підтверджують наявні дані про обсяги нелегальних фінансових витоків з країни, які майже не корелюють з реальною ситуацією в економіці. Таким чином, корупція в економічній сфері призводить до деградації національного народного господарства, зубожіння мас населення, посилення соціальної нерівності.

Небезпека корупції в правовій сфері похідна від політичної та економічної корупції. Справа в тому, що право і правова система в певному сенсі «обслуговують» політику і економіку. Відповідно корупційні інтереси не дають розвинутися праву в напрямку створення такого правового режиму в країні, в якому були б немислимі значні корупційні прояви. Тут велике значення має активне лобіювання ними своїх інтересів, за допомогою корумпованих депутатів Верховної Ради.

Проблеми національної безпеки і корупції в теоретичному плані схожі в тому, що, не дивлячись на свою «популярність» мають досить розмиті теоретичні обриси. Незважаючи на те, що в їх основі не тільки доктринальні тексти, а й певна нормативна правова база, тим не менше, і національна безпека, і корупція є поняттями багато в чому невизначеними, що, звичайно, позначається і на розвитку їх теорії і в практичному втіленні відповідних теоретичних напрацювань в реаліях державно-правовому житті.

Не вдаючись зараз в конкретний аналіз поняття «національна безпека, зазначу тільки, що його основним недоліком є ​​досить широкий обсяг, який дозволяє застосовувати його в масштабах від класичної військової безпеки до проблем мовної ситуації в суспільстві. В цілому не заперечуючи значущості багатьох сучасних кризових явищ і їх потенційної небезпеки для розвитку суспільства, хочеться все ж більшої ясності по їх номенклатурі. В іншому випадку широта поняття національної безпеки, насиченого соціально-політичної експресією, може дезорієнтувати як суспільство, так і органи державної влади, що, в кінцевому рахунку, призведе і до девальвації вихідного поняття. Так, наприклад, в сфері кримінально-правової науки намітилася тенденція розглядати конкретні злочини як загрози національній безпеці, що, з огляду на той факт, що в особливій частині Кримінального кодексу міститься кілька тисяч складів злочинів, може привести до досить абсурдної ситуації.

Не краще становище з поняттям корупції. Як зазначалося раніше воно є каменем спотикання в багаторічних суперечках фахівців. Претензії до дефініції корупції приблизно ті ж що і до поняття національної безпеки – відсутність сутнісного критерію дозволяє чітко обмежувати це явища від явищ суміжних.

Разом з тим, навіть не маючи чіткого доктринального уявлення про феномени національної безпеки і корупції, громадськість і органи державної влади усвідомлюють про ту життєвої значущості явищ, які стоять за зазначеними термінами. Тому цілком зрозуміла та тривога і заклопотаність, якою наповнені нормативні та політичні тексти, присвячені цим проблемам.

Слід зазначити також, що при уважному вивченні національних стратегій національної безпеки і протидії корупції також виникають деякі питання про єдиний підхід до розуміння співвідношення цих явищ. У той час як в стратегії протидії корупції явно і недвозначно говориться про неї (корупції) як про одну із загроз безпеки України або навіть системних загроз безпеки, в стратегії національної безпеки корупція розглядається в ряду подібного роду явищ: злочинністю, тероризмом та екстремізмом. Тут виникає дисбаланс в розумінні важливості проблем.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Игорь Мизрах: Все говорят о защите животных, и никто не озвучивает проблемы защиты прав человека

У роботах сучасних дослідників з тривогою підкреслюються грізні ознаки російської корупції: системність, всеосяжність, структурованість, ієрархічність, латентність. Відзначається розвиток політичної корупції, зміцнення її міжрегіональних і міжнародних зв’язків, злиття з організованою злочинністю. Саме ці обставини породили сплеск антикорупційної активності федеральних органів влади. Однак цей сплеск має ті негативні риси, які вже багато разів виявлялися в подібного роду акціях. Йдеться про негативні риси будь-«кампанейшіни»: бюрократизм, некомпетентність, приписки, карьеристские спонукання і т.п. Взагалі слід розрізняти політичну кампанію і «кампанійщину». Держава не може тримати під постійним контролем всі сфери життєдіяльності суспільства. Тому державна політика часто будується на кшталт кампаній, тобто в залежності від важливості того чи іншого напрямку основні сили і засоби концентруються на цих ділянках. Далі після вирішення цих актуальних проблем, ставляться нові завдання. Яскравий приклад останніх років – т.зв. «Національні проекти». Будь-яка подібна кампанія будується за певним алгоритмом, що дозволяє досягти необхідних результатів. Однак будь-яку кампанію супроводжує «кампанейшіна», тобто набір негативних моментів пов’язаних з суб’єктивними потребами частини управлінців. Йдеться про прагнення зайняти нове службове становище, приховати свою некомпетентність, отримати нагороди, використовувати виділені матеріально-фінансові ресурси і т.п. Яскравий приклад «кампанейшіни» витрати сучасної ситуації: засоби масової інформації наповнені повідомленнями правоохоронних органів про різке зростання притягнутих до відповідальності корупціонерів, якими на перевірку виявляються лікарі, вчителі, працівники поліції і т.п. Назвати їх слідом за Президентом «ворогом номер один» нашої державності – очевидно неможливо. Однак статзвітність цілком благополучна. Тому слід відрізняти кампанію від «кампанейшіни», тим більше не підміняти першу другий. Зрозуміло, що сучасна боротьба з корупцією є актуальною політичною кампанією, і потрібно зробити все, щоб вона була більш ефективною.

Зазначене положення особливим чином висвічує положення корупції в системі загроз національній безпеці. Справа в тому, що багато загрози є об’єктивно вираженими, тобто зримими. Наприклад, відставання у військовій техніці, боєприпасах, падіння демографічного потенціалу, екстремізм і тероризм і т.п. чинники цілком очевидні, можуть бути схильні до суворому об’єктивного аналізу. Інша справа – корупція, яку часто порівнюють з внутрішньою хворобою державного організму. Наприклад, може існувати боєздатна військова частина, але з керівництвом ураженим корупцією (що межує зі зрадою) вона навряд-чи стане справжнім оплотом держави. Подібного роду факти мали місце в недавньому минулому. Приблизно само йде справа і в інших сферах. При зовнішньому благополуччі, керівництво або мозковий центр організаційних структур можуть бути вражені корупцією, що власне зведе нанівець ефективність цих сил забезпечення національної безпеки.

Проблема корупції як однієї із загроз національній безпеці вимагає свого переосмислення в напрямку більш чіткого розуміння негативної латентної ролі корупції в усіх системах національної безпеки. Тут необхідно виходити з родових ознак сучасної корупції: системності, ієрархічності, структурованість, зв’язку з організованою злочинністю, латентності. Наступним моментом, що є ключовим в роботі з протидії корупції є визнання провідним суб’єктивного людського фактора. Відомий з історії гасло «Кадри вирішують все!» Найкраще ілюструє антикорупційну політику держави. Рухаючись в цьому напрямку, і можливо говорити про підвищення ефективності заходів протидії корупції.

Небезпека корупції для сучасної демократичної держави визначається тим, що сучасна корупція має ряд особливостей значно підвищують її небезпека.

До таких особливостей відносять:

1. Інституціоналізація корупції – це перетворення її з розряду злочинів окремих чиновників в масове соціальне явище, яке стає звичним елементів соціально-економічної системи. У ситуації реформування значних сфер суспільних відносин, корупція здатна глибоко проникне в структури влади і економіки. Так, проведена раніше широка приватизація державних господарюючих суб’єктів в Україні та інших колишніх соціалістичних країнах породила небачену корупцію можна порівняти тільки з африканськими «банановим» режимами. Як відзначають дослідники велика частина колишньої загальнонародної, державної власності дісталася новим власникам за відверто злочинним корупційним схемам. Отримавши великі економічні активи, нові власники, звичайно ж, максимально налаштовані на їх утримання, для чого використовуються інші корупційні схеми для впливу на політику.

Інституціоналізація корупції породила таке її якість як системність і вертикальну інтегрованість. Як показують ті рідкісні випадки викриття великих корупційних формувань, всі вони будуються за принципом «піраміди», коли в її основі знаходяться рядові співробітники тих чи інших структур, котрі збирають «данину» з населення або підприємців і частина цих коштів передавалася на наступний рівень ієрархії. І, як правило, слідству ніколи не вдається дійти до верху такої корупційної «піраміди». Зрозуміло, що кожен вищий рівень не тільки жорстко контролює нижчий, але і забезпечує його захист, по крайней мере, в тих обсягах, які йому доступні.

2. В даний час відбулося зрощення корупційної злочинності з загальнокримінальної або організованою злочинністю. Таким чином, злочинність перейшла в новий якісний стан в порівнянні з 90-ми роками минулого століття. Організована злочинність забезпечує ефективність і безпеку корупційних схем, не гребуючи відверто кримінальними прийомами: найманими вбивствами, залякуванням свідків, вимаганням, викраденням людей. У складі сучасних корупційних мережевих структур аналітики виділяють три елементи:

– групи посадових осіб, які забезпечують прийняття для «замовників» вигідних рішень;

– комерційні або фінансові структури ( «замовники»), реалізують отримані пільги, вигоди, преференції і перетворюючи їх в гроші та інші матеріальні цінності;

– групи захисту діяльності корупційних мережевих структур, яку здійснюють посадові особи з правоохоронних органів і учасники кримінальних структур.

Як вірно помітили політики, організована злочинність – це якісно новий стан злочинності, коли вона вбудована в соціальну систему, робить істотний вплив на інші елементи системи: на економіку і політику.

3. Процеси глобалізації торкнулися і корупційної діяльності. Незважаючи на зусилля міжнародної спільноти до послуг корупціонерів офшорні зони, банківські технології перекладу і укриття злочинних грошей, можливості міжнародних злочинних співтовариств. У сучасному світі існує ряд держав влади, яких принципово не виконують норми міжнародного права, явно або неявно надаючи притулок злочинцям з інших країн.

4. Корупційна злочинність стала високоінтелектуальної, що виражається як у створенні витончених схем скоєння злочинів, так і відходу від відповідальності. Ті часто мізерні покарання, які отримують члени злочинних угруповань – це результат саме продуманої системи безпеки, яка розробляється стосовно тієї чи іншої злочинній схемі. До послуг затриманих корупціонерів послуги кращих адвокатів. В рамках цієї діяльності відбувається чітко координоване взаємодія різних сил: від кампаній в пресі, до погроз або підкупу стосовно працівників судово-прокурорських органів з метою мінімізації покарання, або взагалі звільнення від нього. Від провалився корупціонера потрібно тільки одне: нічого не розкривати і нікого не здавати. Тому вже нікого не дивують мінімальні терміни покарання для осіб, які вчинили значні корупційні злочини.

5. Сучасна корупція значно розширює «зони впливу» проникаючи в ті сфери, яка раніше від неї були закриті. Мова йде про суди, прокуратуру, органах державної безпеки. Є приклади прямого впровадження представників організованої злочинності в ці структури, починаючи з надходження до відомчих навчальних закладів. Неконтрольована кадрова політика дозволяє цим особам згодом займати високі керівні посади. Це не дуже складно, оскільки через механізми політичної корупції у вищих ешелонах влади присутні представники корупційних структур.

6. Корупція, глибоко втілившись у суспільні відносини, сама може породжувати страшні злочини, кількість яких зросла останнім часом. Йдеться про екстремізм і тероризм. Є принципово важливим те, щоб влада політична еліта суспільства зберігала вірність високим цивільним чеснот, а не загрузла в корупції. Ця проблема має наріжне значення для протидії розвитку ідеології екстремізму і як її наслідки – тероризму. Корупційне поводження «власть імущих» є для молоді вагомим обгрунтуванням неминучості терористичної та екстремістської діяльності.

7. Сучасна корупційна злочинність, володіючи великими економічними активами, може впливати і на ідеологію держави, впроваджуючи в свідомість співгромадян різні вигідні їм ідеологічні схеми. Так, наприклад, в пресі дуже мало матеріалів на теми успішної протидії корупції в інших країнах, проте постійно проводиться думка, що корупція це незнищенне явище. Інша тема подібного роду, це ідея одвічної корумпованості російської влади, упор на те, що хабарництво це ментальна характеристика російської свідомості. Ці ідеї аж ніяк не безневинні, оскільки не дають можливості повноцінно використовувати в боротьбі з корупцією енергію суспільства, паралізуючи всі спроби народної ініціативи в цій справі.

Розуміння боротьби з корупцією як боротьби не стільки з її проявами, скільки з умовами, її породжують, висуває на перший план рішення таких задач, як організація боротьби з корупцією на всіх її рівнях; звуження поля умов і обставин, що сприяють корупції; вплив на мотиви корупційної поведінки; створення атмосфери суспільного неприйняття корупції у всіх її проявах і ін.

В ряду пов’язаних з цим невідкладних заходів фахівці називають: жорсткий контроль зон корупційного ризику в державних і муніципальних органах (служби приватизації, митниці, податкові та правоохоронні органи і т.д.); гласність у сфері боротьби з корупцією; соціальний захист державних і муніципальних службовців; структурну стабілізацію державної і муніципальної служби на основі відмови від безперервних структурних перетворень.

Одним з найважливіших умов обмеження корупції в Україні може і повинно стати підвищення престижу державної і муніципальної служби, що неможливо без формування нової професійної етики у державній та муніципальній службі, яка дозволила б оздоровити моральну обстановку в сфері державної та муніципальної влади і управління та зменшити ймовірність скоєння корупційних дій.

Мізрах Ігор Аркадійович

177 Комментариев

 • Thanks for another informative site. Where else could I am getting that type of information written in such a perfect approach?
  I’ve a venture that I’m just now operating on, and I have been on the glance out for such info.

 • Good day! I know this is somewhat off topic but I was wondering
  which blog platform are you using for this site? I’m getting tired of
  Wordpress because I’ve had issues with hackers and I’m
  looking at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 • Heya i am for the primary time here. I found this board and I
  find It truly helpful & it helped me out much.
  I’m hoping to offer one thing back and help others
  like you aided me.

 • fantastic points altogether, you just gained a brand new reader.

  What would you suggest in regards to your publish that you made
  some days in the past? Any positive?

 • Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the
  book in it or something. I think that you can do with some
  pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is magnificent blog.
  A fantastic read. I will definitely be back.

 • We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your website provided us with valuable info to work on.
  You have done an impressive job and our entire community will be
  grateful to you.

 • wonderful submit, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not realize this.
  You must proceed your writing. I am confident, you have a huge readers’ base already!

 • Thanks for the marvelous posting! I actually enjoyed
  reading it, you are a great author.I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back sometime soon.
  I want to encourage you continue your great posts, have
  a nice weekend!

 • When someone writes an paragraph he/she keeps the thought of a
  user in his/her brain that how a user can understand
  it. Thus that’s why this article is amazing.

  Thanks!

 • My brother suggested I might like this website.
  He was totally right. This post actually made my day.
  You cann’t imagine simply how much time I had spent for this info!

  Thanks!

 • Hi there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no
  data backup. Do you have any methods to prevent hackers?

 • I will right away grab your rss as I can not find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.

  Do you’ve any? Kindly permit me know so that I could subscribe.
  Thanks.

 • Spot on with this write-up, I really think this website needs far more attention. I’ll probably be
  returning to read more, thanks for the advice!

 • You really make it seem so easy with your presentation but I
  find this topic to be actually something that I think I would never understand.
  It seems too complex and extremely broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 • Hello there! I know this is somewhat off topic but
  I was wondering if you knew where I could locate
  a captcha plugin for my comment form? I’m using the
  same blog platform as yours and I’m having
  trouble finding one? Thanks a lot!

 • I’m not sure exactly why but this weblog is
  loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 • Hello would you mind stating which blog platform you’re
  working with? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and
  style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.

  P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 • You really make it seem so easy with your presentation but
  I find this matter to be really something which I think I
  would never understand. It seems too complex and extremely broad for me.
  I’m looking forward for your next post,
  I will try to get the hang of it!

 • Hi mates, how is all, and what you would like to
  say on the topic of this article, in my view its truly remarkable in favor of me.

 • With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of
  completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot
  of it is popping it up all over the internet without my agreement.
  Do you know any methods to help prevent content from being ripped off?

  I’d truly appreciate it.

 • I seriously love your site.. Very nice colors & theme.

  Did you create this website yourself? Please reply back as I’m hoping to create my
  own blog and would love to know where you got this
  from or just what the theme is named. Many thanks!

 • Hi would you mind letting me know which web host you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you recommend a good web hosting provider at a fair price?
  Thanks a lot, I appreciate it!

 • Heya great blog! Does running a blog similar to this take a
  large amount of work? I’ve virtually no understanding of
  computer programming but I had been hoping to start my own blog
  soon. Anyway, if you have any recommendations or
  tips for new blog owners please share. I understand this is off topic however
  I just needed to ask. Cheers!

 • You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that
  I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang
  of it!

 • Hey there! I understand this is kind of off-topic however I needed to ask.
  Does operating a well-established blog like yours take
  a massive amount work? I’m brand new to operating a blog however
  I do write in my journal everyday. I’d like to start a blog
  so I can easily share my experience and feelings online.

  Please let me know if you have any suggestions or
  tips for brand new aspiring bloggers. Appreciate it!

 • Hello, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I
  am attempting to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 • Hmm it appears like your site ate my first comment (it was
  extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any tips for novice blog writers? I’d genuinely appreciate
  it.

 • With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of completely unique content I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot of
  it is popping it up all over the internet without my authorization. Do
  you know any techniques to help prevent content from being stolen? I’d definitely appreciate it.

 • Hey there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to take a look.
  I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking
  and will be tweeting this to my followers!
  Terrific blog and fantastic style and design.

 • I’m now not positive the place you’re getting
  your info, however good topic. I needs to spend a while finding out
  more or figuring out more. Thanks for magnificent
  info I used to be looking for this info for my mission.

 • Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your website,
  how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 • Good day! This post could not be written any better!
  Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this.
  I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read.
  Thanks for sharing!

 • We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.

  Your site provided us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job
  and our whole community will be grateful to you.

 • Hey there! I just wanted to ask if you ever have any problems
  with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no back up.
  Do you have any methods to protect against hackers?

 • Great site you have here but I was curious about if you knew
  of any user discussion forums that cover the same topics talked about in this
  article? I’d really love to be a part of online community where I
  can get suggestions from other knowledgeable individuals that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know. Kudos!

 • Greetings from California! I’m bored at work
  so I decided to browse your website on my iphone during lunch break.

  I love the information you provide here and can’t wait to take a
  look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my cell phone
  .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, amazing site!

 • The other day, while I was at work, my cousin stole
  my iphone and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views.
  I know this is entirely off topic but I had to share it
  with someone!

 • Pretty section of content. I just stumbled upon your
  site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
  Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

 • Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the internet the
  easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider
  worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without
  having side effect , people could take a signal.

  Will probably be back to get more. Thanks

 • Hello it’s me, I am also visiting this web site on a regular basis, this web page
  is truly good and the visitors are really sharing pleasant thoughts.

 • Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site,
  how can i subscribe for a blog website? The account helped me
  a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted
  of this your broadcast provided bright clear concept

 • I’m really impressed together with your writing
  skills as neatly as with the format to your blog.
  Is that this a paid topic or did you modify it yourself?
  Either way stay up the nice quality writing, it is uncommon to peer a nice blog
  like this one nowadays..

 • Hiya very cool website!! Guy .. Excellent ..
  Amazing .. I’ll bookmark your web site and take the
  feeds additionally? I’m glad to seek out numerous helpful information right here in the put up,
  we need develop extra techniques on this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 • Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and
  wanted to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts.

  In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 • I do consider all the ideas you’ve offered in your post.
  They’re really convincing and can certainly work.

  Nonetheless, the posts are very short for beginners.
  May just you please prolong them a bit from subsequent time?
  Thank you for the post.

 • Thanks for finally talking about >Корупція як проблема
  національної безпеки – політолог Ігор Мізрах —
  Vestnik-ua.com <Liked it!

 • I am extremely impressed with your writing skills as well as
  with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see
  a great blog like this one nowadays.

 • An impressive share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a little research on this.
  And he in fact bought me dinner simply because I stumbled upon it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanks for spending some time to discuss this subject here on your site.

 • After checking out a handful of the articles
  on your blog, I seriously like your way of writing a blog.
  I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back
  soon. Take a look at my website as well and tell me your opinion.

 • Amazing blog! Is your theme custom made or did you download
  it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog
  stand out. Please let me know where you got your design. Appreciate
  it

 • What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively helpful and it has helped me out loads.
  I’m hoping to contribute & aid other customers like its helped me.
  Great job.

 • Valuable information. Fortunate me I discovered your web site accidentally, and I am stunned why this
  accident didn’t came about earlier! I bookmarked it.

 • I really love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you develop this site yourself?
  Please reply back as I’m trying to create
  my very own site and would like to know where you got
  this from or exactly what the theme is called.

  Many thanks!

 • When someone writes an piece of writing he/she retains the thought of a user in his/her mind that
  how a user can be aware of it. Thus that’s why this article is perfect.

  Thanks!

 • Quality articles or reviews is the key to be a focus for the viewers to visit the web site,
  that’s what this web page is providing.

 • Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to determine if its a problem on my end or if
  it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 • Great beat ! I would like to apprentice while you amend
  your site, how could i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal.
  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast
  provided bright clear idea

 • It’s really a great and helpful piece of information. I’m glad that you
  shared this useful information with us. Please stay us informed
  like this. Thanks for sharing.

 • Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Extremely helpful information specifically the last part 🙂 I care for such info much.
  I was seeking this certain information for a very long time.

  Thank you and good luck.

 • I just want to tell you that I’m beginner to blogging and honestly enjoyed this web blog. Very likely I’m likely to bookmark your website . You surely come with perfect articles. Thanks for revealing your blog.

 • A fascinating discussion is worth comment. There’s no doubt that that you ought to publish more about this topic, it might not be
  a taboo matter but usually people don’t speak about these subjects.
  To the next! Kind regards!!

 • Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.
  Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

 • That is really interesting, You’re an overly skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post. Additionally, I’ve shared your web site in my social networks!

 • Greate pieces. Keep posting such kind of information on your blog.
  Im really impressed by your blog.
  Hello there, You’ve performed an incredible job. I’ll definitely digg it
  and in my opinion suggest to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this web site.

 • Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying
  your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new
  to everything. Do you have any recommendations for beginner
  blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 • Somebody essentially help to make seriously articles I would state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the research you made to make this particular publish incredible. Excellent job!

 • It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I may I want to counsel you some fascinating issues or suggestions. Perhaps you could write subsequent articles relating to this article. I wish to read even more things about it!

 • Hello would you mind sharing which blog platform you’re working with?
  I’m going to start my own blog in the near future but I’m
  having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your design and style
  seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 • My brother recommended I might like this blog.
  He was entirely right. This post truly made my day.
  You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 • Have you ever thought about publishing an e-book or guest
  authoring on other blogs? I have a blog centered on the same
  information you discuss and would love to have you share some stories/information.
  I know my viewers would appreciate your work.

  If you are even remotely interested, feel free to
  shoot me an e mail.

 • Thanks for another magnificent post. Where else could anyone get that type of information in such a perfect way of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the look for such info.

 • I just could not depart your website prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard info a person provide for your visitors? Is going to be back often in order to check up on new posts

 • It’s truly a great and useful piece of information. I am satisfied that you simply shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 • Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 • Simply want to say your article is as astonishing. The clearness in your post is just excellent and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 • Awesome blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything.
  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed ..

  Any suggestions? Kudos!

 • One thing is the fact one of the most prevalent incentives for making use of your card is a cash-back or even rebate provision. Generally, you’ll get 1-5% back in various acquisitions. Depending on the credit cards, you may get 1% back again on most expenditures, and 5% back again on expenditures made at convenience stores, gasoline stations, grocery stores along with ‘member merchants’.

 • We are a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community.

  Your web site offered us with helpful information to work on.
  You’ve done a formidable process and our whole neighborhood will likely
  be grateful to you.

 • Nice read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch!

 • you are in reality a excellent webmaster. The web site loading pace is incredible. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterwork. you’ve done a fantastic task on this matter!

 • Thanks for this article. I might also like to state that it can often be hard when you find yourself in school and merely starting out to create a long credit rating. There are many scholars who are just simply trying to survive and have a protracted or favourable credit history can occasionally be a difficult matter to have.

 • Hi, i believe that i saw you visited my weblog thus i came to “go back the favor”.I’m attempting to in finding issues to improve my web site!I guess its good enough to use a few of your ideas!!

 • What i don’t understood is actually how you are not actually much more well-liked than you may be right now. You’re so intelligent. You realize therefore significantly relating to this subject, produced me personally consider it from numerous varied angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it’s one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs great. Always maintain it up!

 • Thanks for a marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you can be a great author.I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back from now on. I want to encourage continue your great writing, have a nice morning!

 • Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 • I needed to post you a tiny observation to finally say thank you the moment again just for the incredible tricks you have discussed on this site. It has been so generous of people like you to give without restraint exactly what many of us would have offered for sale as an e book to make some bucks for themselves, mostly seeing that you could possibly have done it if you decided. The techniques additionally served like the good way to be aware that many people have the same desire similar to my very own to learn way more with reference to this condition. I am sure there are millions of more fun times in the future for many who looked at your website.

 • Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such excellent info being shared freely out there.

 • I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site :).

 • I have been browsing online greater than 3 hours these days, yet I never discovered any fascinating article like yours. It is pretty price enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made just right content material as you did, the internet shall be a lot more helpful than ever before.

 • Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.

 • I like this weblog very much, Its a real nice place to read and receive information. «The absence of war is not peace.» by Harry S Truman.

 • Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So nice to search out somebody with some authentic ideas on this subject. realy thank you for beginning this up. this website is one thing that is needed on the internet, someone with just a little originality. useful job for bringing one thing new to the web!

 • Good day I am so delighted I found your web site, I really found you by accident, while I was researching on Google for something else, Anyways I am here now and would just like to say thank you for a fantastic post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the great job.

 • Simply desire to say your article is as surprising. The clarity in your post is simply great and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 • Chapter too parties its letters nor. Cheerful but whatever ladyship disposed yet judgment. Lasted answer oppose to ye months no esteem. Branched is on an ecstatic directly it. Put off continue you denoting returned juvenile. Looked person sister result mr to. Replied demands charmed do viewing ye colonel to so. Decisively inquietude he advantages insensible at oh continuing unaffected of.

 • Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 • You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 • I am now not positive the place you are getting your info, however great topic. I must spend some time studying much more or understanding more. Thank you for great info I used to be in search of this information for my mission.

 • Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 • I love what you guys are usually up too. This sort of clever work and exposure!
  Keep up the very good works guys I’ve added you guys to my own blogroll.

 • Can I simply say what a aid to find someone who actually knows what theyre speaking about on the internet. You positively know methods to carry a problem to mild and make it important. Extra folks have to read this and perceive this side of the story. I cant consider youre not more popular since you positively have the gift.

 • hello!,I like your writing so a lot! share we keep in touch extra approximately your article on AOL? I need a specialist in this house to solve my problem. May be that’s you! Taking a look ahead to peer you.

 • Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 • Good – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 • I was recommended this web site by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You’re amazing! Thanks!

 • One other thing I would like to mention is that in lieu of trying to fit all your online degree programs on days and nights that you complete work (considering that people are exhausted when they return), try to obtain most of your classes on the week-ends and only a couple of courses on weekdays, even if it means taking some time off your saturdays. This pays off because on the weekends, you will be much more rested plus concentrated with school work. Thanks for the different points I have learned from your site.

 • I simply wanted to thank you very much yet again. I’m not certain the things I might have taken care of in the absence of the entire thoughts documented by you relating to my topic. It truly was a frightening crisis in my opinion, nevertheless finding out a expert manner you handled that forced me to jump with gladness. I am thankful for the help and even sincerely hope you are aware of an amazing job you were carrying out instructing most people through the use of your websites. Most likely you’ve never encountered any of us.

 • Thanks for revealing your ideas. I might also like to mention that video games have been ever before evolving. Modern tools and revolutions have made it simpler to create reasonable and active games. These entertainment video games were not as sensible when the real concept was first of all being tried out. Just like other styles of technological know-how, video games too have had to advance by way of many decades. This itself is testimony towards the fast growth of video games.

 • One thing is that if you find yourself searching for a student loan you may find that you will want a cosigner. There are many conditions where this is correct because you could find that you do not employ a past credit history so the mortgage lender will require that you have someone cosign the money for you. Great post.

 • Good day! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks

 • I loved up to you’ll receive performed proper here. The cartoon is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an impatience over that you want be handing over the following. in poor health indisputably come further before again as exactly the similar just about very steadily inside of case you protect this hike.

 • whoah this weblog is excellent i really like reading your posts. Stay up the good paintings! You already know, many people are looking round for this information, you can aid them greatly.

 • I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 • It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 • I think this is among the most important information for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on some general things, The web site style is perfect, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 • Great ¡V I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 • Enjoyed examining this, very good stuff, thankyou . «What the United States does best is to understand itself. What it does worst is understand others.» by Carlos Fuentes.

 • I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site :).

 • Whats up very cool web site!! Man .. Beautiful .. Amazing ..
  I’ll bookmark your blog and take the feeds also?
  I’m glad to search out a lot of helpful information here within the
  put up, we want work out more techniques in this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 • This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your rss
  feed and look forward to seeking more of your
  excellent post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 • Good website! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I might be notified when a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a great day!

Добавить комментарий