Оприлюднення нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій шляхом їх офіційного опублікування

Оприлюднення нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій шляхом їх офіційного опублікування
240084 ПЕРЕГЛЯДІВ

Частиною шостою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» встановлено, що нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому порядку і набирають чинності після реєстрації з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший строк введення їх у дію.
Поняття «оприлюднення» є досить широким і може включати в себе офіційне опублікування нормативно-правових актів в друкованих засобах масової інформації, розміщення їх текстів на офіційних сайтах органів нормотворення тощо.
Однак законодавцем чітко прописано вимоги саме щодо офіційного опублікування нормативно-правових актів, зокрема:
пунктом 86 Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 передбачено, що накази (розпорядження, постанови, рішення), які є нормативно-правовими актами, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не встановлено такими наказами (розпорядженнями, постановами, рішеннями), але не раніше дня їх офіційного опублікування;
абзацом четвертим пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» зобов’язано міністерства, інші органи виконавчої влади не допускати випадків направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державну реєстрацію та не опубліковані в установленому законодавством порядку;
пунктом 17 Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 12 квітня 2005 року № 34/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 березня 2020 року № 1207/5) передбачено, що суб’єкти нормотворення направляють нормативно-правові акти для виконання лише після їх державної реєстрації та офіційного опублікування. Посилання на реєстраційні дані нормативно-правового акта: дату державної реєстрації, номер акта згідно з Державним реєстром є обов’язковим. При цьому наявність у розпорядчому документі нормативно-правового акта структурної одиниці щодо набрання ним чинності є обов’язковою умовою.
У разі порушення вимог щодо офіційного опублікування, нормативно-правовий акт вважається таким, що не набрав чинності та не може бути застосованим.
З огляду на зазначене, нормативно-правові акти місцевих державних адміністрації оприлюднюються безпосередньо шляхом їх офіційного опублікування.

Связаться с нами: [email protected]

Мої відео